Usluge

Pregled naših usluga

Zalaganjem naših iskusnih i visokokvalifikovanih radnika iz oblasti tehničkog bušenja i zamrzavanja tla, IDMG izvodi inženjerske radove u rudarstvu i gradnji tunela, te uz to nudi i odgovarajuće usluge projektovanja.  Naši radnici svoje bogato iskustvo koriste u sprezi sa inovativnim sistemima za usmjereno bušenje, kako bi u korist naših klijenata mogli adekvatno i efikasno rješavati najrazličitije probleme iz oblasti tehničkog bušenja.

IDMG također pruža razne projektantske usluge vezane za usmjereno bušenje, od idejnog rješenja do planiranja dozvole i izvedbe, a koje u svojoj tehničkoj izvedbi klijentima donose znatnu ekonomsku korist i dovode do sinergije.

Erkundungsbohrungen
Istražno bušenje

Istražno bušenje u cilju ispitivanja rudnih ležišta ili istraživanja kod izgradnje tunela ili okana pretežno se izvodi putem jezgrovanja. Pritom se u bušotini mogu izvoditi geofizikalna i hidrogeološka mjerenja, kako bi se pribavili dodatni veoma važni podaci. Naši stručnjaci mogu na osnovu ekstrahiranog jezgra i mjernih podataka izvesti procjene kvalitete ležišta i stabilnosti prosječene kamene mase kod gradnje tunela ili okna.

Pri istražnom bušenju vadimo jezgra wireline metodom promjera 101 mm. Taj promjer omogućuje izuzetno pouzdanu analizu jezgra, kako na licu mjesta tako i u laboratoriji.

Solebohrungen
Bušenje slanih bunara

Za izluživanje i eksploataciju slanice, bušotine se pocijevljuju koncentričnim cijevima koje obavljaju različite funkcije. Kroz njih se proizvodi eksploatacija soli crpljenjem slane vode (slanice) visokog saliniteta sistemom dubokih bušotina tzv.eksploatacionih slanih bunara, između ostalog, upumpava se svježa voda neophodna za izluživanje, i ispumpava zasićena slanica. Iz slanice dobijene na površinu se potom dobija odgovarajuća sirovina. Naš tim izbušio je veliki broj slanih bunara za podzemno izluživanje kamene soli, i veoma se raduje vašim upitima.

Gefrierbohrungen
Bušotine za Zamrzavanje

Zamrzavajuće bušotine izvode se vertikalno, horizontalno ili pod uglom, a bušotina je u pravilu okruglog presjeka. Kroz cijevi postavljene u bušotinu cirkulira se specijalna hladna tekućina, koja u vodonosnoj stijeni formira zatvoreno ledeno tijelo, koje zaptiva i stabilizira vodonosne slojeve. Uz pomoć ledene zavjese mogu se izgrađivati okna, tuneli i ostale podzemne šupljine. Kod zamrzavanja bušotina primjenjujemo tehniku usmjerenog bušenja i izrađujemo bušotine visoke preciznosti smjera do dubina koje prelaze 800 m.

Naš tim do sad je zamrznuo preko 200 km bušotina pod najtežim geohidrološkim i klimatskim uvjetima, te posjeduje svu potrebnu opremu za sigurno i uspješno podzemno zamrzavanje.

Geothermiebohrungen
Geotermalno bušenje

Podzemne termalne vode mogu se pod povoljnim geološkim uvjetima eksploatisati putem bušotina. Iz eksploatisane termalne vode uzima se toplota i koristi za zagrijavanje ili opskrbu električnom energijom. Ohlađena voda se obično vraća u podzemno korito kroz posebno izrađenu bušotinu.

Nakon što odaberete odgovarajuću lokaciju, mi za vas izvodimo odgovarajuću bušotinu, kako biste uspješno ostvarili svoj geotermalni projekat.

Boden- & Gebirgsvereisung
Zamrzavanje tla

Kada rezultati istražnog bušenja u sklopu priprema za gradnju okna ili tunela ukazuju na nestabilno ili nedovoljno jako tlo,  zamrzavanjem tla kroz bušotine može se postići stabilizacija i zaptivanje putem ledenog tijela. Hlađenje neophodno za zamrzavanje tla izvodi se rashladnom opremom posebno osmišljenom za tu svrhu.

Naše visokokvalifikovano osoblje primjenom napredne ekološki prihvatljive rashladne tehnologije hladi rashladnu tečnost na željene temperature (do -40°C) u svrhu izgradnje ledenog tijela i njegovog podržavanja za vrijeme realizacije projekta. Kod nadzora procesa zamrzavanja koristimo moderne mjerne tehnologije i tehnike upravljanja procesima. Pri mjerenju temperature tla za potrebe kontrole ledenog tijela  koristimo  optička vlakna, tehnologiju koja se kontinuirano razvija. To nam omogućuje preciznu analizu i nudi egzaktne podatke potrebne za termičko modeliranje.

Naš tim je iskusan u planiranju i izvedbi izrazito zahtjevnih i u svijetu jedinstvenih operacija zamrzavanja.

Künstliches Auftauen
Vještačko odmrzavanje

Poslije izgradnje okna ili tunela sistemom zamrzavanja, nakon što se isključe rashladni strojevi u tlu ostaje ledeno tijelo koje se u prirodnim uvjetima sporo topi. Međutim, određene etape radova koje treba izvesti  zahtijevaju odmrznuto tlo.  U cilju blagovremenog izvođenja takvih radova, ledeno tijelo može se ubrzano vještački odlediti cirkuliranjem zagrijanog specijalnog rastvora u rashladne cijevi.

Naš tim uspješnim planiranjem i izvođenjem vještačkog odmrzavanja klijentima omogućuje blagovremeno izvođenje priključnih radova, time štedeći dragocjeno vrijeme.

Richtbohrungen
Usmjereno bušenje

Postupak usmjerenog bušenja omogućava precizno određivanje i promjenu smjera bušotine. Ova bušaća tehnika omogućuje nam da izvedemo neograničen broj promjena smjera kanala bušotine, ali i izradu gotovo potpuno vertikalnih bušotina.

Ovaj postupak naročito često primjenjujemo pri izradi vertikalno zaleđenih bušotina, pri čemu se služimo vlastitim bušaćim i mjernim sistemima, a radove izvodi naš kvalifikovani kadar.

Rückbau von Bohrungen
Sanacija bušotina

Po završetku eksploatacije, ovisno o zakonskim propisima, radi dugoročne sigurnosti bušotine se moraju zapuniti. Za to je potrebna posebna oprema, ali i posebne tehnike koje omogućavaju da se u bušotinama izvode razne vrste radova, kao što su rezanje, oblikovanje i cementacija. Krajnji rezultat je trajno zapunjena bušotina u visokoj kvaliteti izvedbe.

Raspolažemo visokokvalifikovanim kadrom i posebnom opremom za izvođenje najzahtjevnijih radova u bušotini, i u mogućnosti smo sanirati bušotine do dubine od 1500 metara.

Injektionen zur Gebirgsvergütung
Injektiranje u svrhu stabilizacije stijene

Klijenti nam se obraćaju s upitima za izvođenje raznih vrsta radova za stabilizaciju tla s hidrološkim zaptivanjem u rudničkim oknima i raznim drugim vrstama jamskih prostora i tunela. Pored hidrološkog zaptivanja stijene, cilj je također povećanje njene stabilnosti. U tu svrhu se injektira odgovarajuća smjesa i provode mjere kontrole uspješnosti.

Naš tim iskusnih stručnjaka pruža vam podršku pri projektiranju i izvođenju ove vrste specijalističkih radova.

Planungen
Planiranje

Za implementaciju tehnički sve zahtjevnijih projekata sa sve ambicioznijim rokovima,  solidno planiranje i pogled unaprijed su neizostavni, te imaju presudnu ulogu za uspješan tok projekta.

Tokom implementacije, pratimo vas u svim fazama planiranja, od idejnog rješenja, do planiranja u svrhu dobijanja dozvole, do planiranja izvedbe. Pritom ispunjavamo sve relevantne propise i nalazimo za vas odgovarajuće tehničko i ekonomsko rješenje.

Numerische Modellierung
Numeričko modeliranje

U cilju odabira odgovarajuće metodologije te efikasne upotrebe materijala i opreme, numeričko modeliranje predstavlja standard u raznim oblastima. Ono je temelj za donošenje odluka koje utiru put do cilja, te omogućuje visok stupanj optimizacije u svrhu štednje resursa i vremena, kako u fazi planiranja tako i kasnijim fazama projekta. Termičkim modeliranjem za potrebe projekata zamrzavanja i odleđivanja postižemo ekonomski i tehnički optimum za provođenje građevinskih mjera i prognoziranje rasta ledenog tijela. U toku projekta modeliramo, na osnovu izmjerenih temperatura, stanje ledenog tijela i time postavljamo osnov za optimizaciju projekta.

Stručnjaci iz Grupacije IDMG stoje vam na raspolaganju sa svojim bogatim iskustvom u izvođenju i koordinaciji specijalističkog modeliranja za kompleksne velike i male projekte zamrzavanja i odleđivanja.

Vermietung von Vereisungs- bzw. Gefrierausrüstung
Probenahme für Baugrunduntersuchungen nach DIN EN ISO 22475-1